Ga direct naar het artikel

Vraag?

Vind snel een antwoord

Over Logistiek Bereikbaar
 • Logistiekbereikbaar.nl is onderdeel van het online platform ZuidLimburgBereikbaar.nl. Het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar draagt met een logistieke aanpak bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag met je mee over logistieke oplossingen die de efficiency van je transport, opslag en distributie vergroten. Bovendien werken we samen met vele partners aan de ambitie van een emissieloze binnenstad van Maastricht in 2025 voor wat betreft bestel- en vrachtverkeer.

 • De logistiek makelaars van het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar zetten hun expertise gratis in om bedrijven te helpen bij het efficiënter en groener maken van hun logistieke processen. Samen maken we de beweging naar slimmere logistiek in Zuid-Limburg. Zo komen we tot duurzame oplossingen met een blijvend effect en vaak kostenbesparend. Op maat voor jouw bedrijf.

 • Makelaar duurzame stadslogistiek: Françoise van den Broek

  Projectleider Logistiek: Mark Luikens

  Onder de vlag van Zuid-Limburg Bereikbaar werken overheden, bedrijfsleven en mobiliteitsaanbieders samen aan slimmer, duurzamer, gezonder en veiliger vervoer in Zuid-Limburg. Kijk voor een overzicht van alle medewerkers op de corporate website Zuid-Limburg Bereikbaar.

Over Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten. Het programma wordt mede gefinancierd door het Ministerie IenW, de provincie en gemeente Maastricht.

  Het programmabureau is opgericht in 2010 en werkte tot het najaar van 2019 onder de vlag van Maastricht Bereikbaar.

  • Zuid-Limburg Bereikbaar begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen van de manieren waarop werknemers naar hun werk reizen.
  • We dragen bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven. We denken graag mee met ondernemers en belangenorganisaties over logistieke oplossingen die de efficiency van transport, opslag en distributie vergroten. Zo werken we ook concreet aan een emissieloze stad.
  • Samen met beheerders van infrastructuur, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden en topdagen te beperken. 
  • De afgelopen jaren is ingezet op samenwerking met diverse partners om innovatieve projecten in Zuid-Limburg te realiseren. Denk daarbij aan het continueren van Talking Traffic en het introduceren van Mobility as a Service. Beide projecten zijn onderdeel van de digitaliseringsopgave waarvoor we ook in Zuid-Limburg staan.

  Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Een integrale aanpak dus.

 • Helpen om het reisgedrag van forenzen, bezoekers en goederenvervoerders  aan te passen zodat de regio Zuid-Limburg een gezond woon-, werk- en leefklimaat houdt.

 • Programmadirecteur: Louis Prompers
  Programmasecretaris: Agnes van Zaanen

  Mobiliteitsmakelaars: Rob Schaap, Miranda Pas en Joyce America
  Communicatie en persvragen: Désirée Florie

  Kijk voor een overzicht van alle medewerkers hier.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt forenzen en overige reizigers slimmer op weg. Samen met vele partners werken we aan structureel ander reis- en werkgedrag bij forenzen, bezoekers en goederenvervoerders. Voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg organiseren wij diverse acties en bieden we producten en diensten aan om slim mee te reizen en werken.

 • Zuid-Limburg Bereikbaar helpt werkgevers, ondernemers en overheden in de regio aan mobiliteitsoplossingen. We bieden werkgevers een pakket aan maatregelen dat concreet bijdraagt aan de actuele (maatschappelijke) doelstellingen: duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap. We helpen met een plan van aanpak en het realiseren daarvan.

 • Onder andere hoe Zuid-Limburg Bereikbaar de gedragsverandering naar structureel anders en duurzaam reisgedrag aanpakt. Kijk op https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/aanpak/.

  Maar ook bieden wij mobiliteitsoplossingen op maat. Zie https://www.zuidlimburgbereikbaar.nl/nl/projecten-en-producten/