Ga direct naar het artikel
Stappenplan Implementatieplan

Hoe zijn binnenstadpartners, bewoners en logistieke partners betrokken?

Het proces voor het opstellen van een implementatieplan voorziet in een aantal overlegmomenten waarin belanghebbenden kunnen meedenken over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).

Vooruitblik

Op 10 maart hebben de deelnemers van het platform Luchtkwaliteit een vooruitblik gekregen over de aanpak hoe te komen tot een implementatieplan om richting 2025 Zero Emissie Stadslogistiek uit te voeren.

Start met breed overleg

Op 4 juni jl. heeft het startoverleg plaatsgevonden waarin het proces, de wijze van samenwerking met belanghebbenden en de overlegmomenten zijn toegelicht.

Ronde tafel bijeenkomsten voor verdiepend inhoudelijk overleg

Op 7 juli hebben in een kleiner gezelschap twee ronde tafel bijeenkomsten plaatsgevonden; een tafel voor binnenstadpartners en bewoners en een tafel voor logistieke partners.

Op 28 oktober heeft één gezamenlijk ronde tafelbijeenkomst plaatsgevonden.

Terugkoppeling aan breed overleg

Op 16 december is een breed overleg gepland waarvoor opnieuw alle belanghebbenden worden uitgenodigd.

In 2021

In 2021 werken we toe naar een besluit door de gemeenteraad over het implementatieplan Zero Emissie Stadslogistiek.

Zie overzicht betrokkenen

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar