Ga direct naar het artikel

Hoe zijn binnenstadpartners, bewoners en logistieke partners betrokken?

Het proces voor het opstellen van een implementatieplan ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad van Maastricht vond grotendeels in 2020 plaats en bestond uit verschillende overlegmomenten. Daarin hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad mee te denken over Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). In 2021 neemt de gemeenteraad van Maastricht een besluit.

Vooruitblik 2021

Tot 18 januari kunnen belanghebbenden reageren op het concept Implementatieplan Kort. Zie hier de reacties.

Zie overzicht betrokkenen

23 februari Stadsronde

Het is de gemeenteraad van Maastricht die besluit over de invoering van ZES op 30 maart 2021. In de aanloop daarnaar houdt gemeenteraad een Stadsronde op 23 februari waar belanghebbenden kunnen inspreken.

30 maart Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad neemt een besluit over ZES en de invoering van een Zero Emissie zone Stadslogistiek op 30 maart.

Terugblik 2020

Op 10 maart hebben de deelnemers van het platform Luchtkwaliteit een vooruitblik gekregen over de aanpak hoe te komen tot een implementatieplan om richting 2025 Zero Emissie Stadslogistiek uit te voeren.

Start met breed overleg

Op 4 juni heeft het startoverleg plaatsgevonden waarin het proces, de wijze van samenwerking met belanghebbenden en de overlegmomenten zijn toegelicht.

Ronde tafel bijeenkomsten voor verdiepend inhoudelijk overleg

Op 7 juli hebben in een kleiner gezelschap twee ronde tafel bijeenkomsten plaatsgevonden; een tafel voor binnenstadpartners en bewoners en een tafel voor logistieke partners.

Op 28 oktober heeft één gezamenlijk ronde tafelbijeenkomst plaatsgevonden.

Terugkoppeling aan breed overleg

Op 16 december vond een breed overleg plaats waarvoor opnieuw alle belanghebbenden waren genodigd.

Stappenplan Implementatieplan ZES 2020
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar