Ga direct naar het artikel

Op deze pagina vindt u per overlegronde een terugblik, de presentaties en de verslagen. 

Ronde tafel 28 oktober 2020 

Op woensdag 28 oktober 2020 hebben ondernemers, belangenorganisaties en bewoners deelgenomen aan de derde ronde tafel bijeenkomst over de voorbereidingen om in 2025 zero emissie stadslogistiek (ZES) in te voeren. Voor emissievrij bestel- en vrachtverkeer zetten betrokkenen in op gezamenlijke slagkracht en een totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en milieu. Vanwege covid-19 schoven de betrokkenen digitaal aan. Op de agenda: resultaten eerdere ronde tafels, actualiteiten, resultaten effectstudie, bouwstenen voor het implementatieplan en gezamenlijke ambitie. -> Verder lezen

Ronde tafel bijeenkomsten 7 juli 2020 

Startoverleg 4 juni 2020 

Ondernemers, inwoners en belangenorganisaties deden mee aan een eerste online-bijeenkomst om te komen tot een implementatieplan voor efficiënter, duurzaam en betaalbaar bestel- en vrachtverkeer in het stadscentrum. “Zero Emissie Stadslogistiek is niet een zaak enkel van logistieke bedrijven  of  overheid of ondernemers. Willen we slagen hebben we gezamenlijke slagkracht nodig en moeten we zoeken naar een totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en milieu.” Lees verder >

Platform Luchtkwaliteit 10 maart 2020 

Op 10 maart kregen de deelnemers aan het platform Luchtkwaliteit een presentatie over de aanpak om te komen tot een implementatieplan hoe richting 2025 de opgave voor Zero Emissie Stadslogistiek uitgevoerd kan worden.

Zero Emission Stadslogistiek Logo

Meer achtergrondinformatie

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Op deze pagina vindt u de overige documenten, of kijk in de lijst veelgestelde vragen en begrippenlijst

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar