Ga direct naar het artikel

Maastricht leefbaar en economisch vitaal houden

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES) heeft als doel het behouden van een veilig, gezond en aantrekkelijk stadscentrum én economische vitaliteit voor een toekomstbestendige stad.

Schoner transport

Door de Corona-pandemie is het besef van de waarde van onze publieke ruimte nog sterker geworden. ZES  betekent de invoering van een ZE zone in 2025, dus schoner transport, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Want dat kan slimmer en beter: door nu al anders te organiseren, met financiële prikkels en initiatieven die de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen bevorderen. Slimme logistiek kan de ondernemer ook winst opleveren.

Schone lucht, beter bereikbare en veilige binnenstad

ZES leidt uiteindelijk tot een binnenstad waar het nog beter toeven, leven en ondernemen is. ZES zorgt voor schone lucht, een beter bereikbare en veilige binnenstad en draagt uiteindelijk ook substantieel bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot (1,7 % van het landelijke totaal). Een kosten- en batenanalyse komt uit op een maatschappelijke winst van € 25 miljoen na aftrek van de benodigde investeringen.

De conclusie van de participatieronde met (vertegenwoordigers) van ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties, is: niet 'of' we aan de slag gaan met Zero Emissie Stadslogistiek en de Zero Emissie zone maar vooral 'hoe'.

Samenwerking

De gemeente Maastricht heeft aan programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar de opdracht gegeven een implementatieplan te maken hoe richting 2025 de opgave voor Zero Emissie Stadslogistiek ingevoerd kan worden. Zie bijgaand Implementatieplan Kort. of zie hier Implementatieplan lang.

Tijdlijn implementatie plan ZES 2025 (2)

Stand van zaken 11 mei 2020. Aan de visualisatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Ambities samenwerkingspartners ZES 

Onze ambitie is om Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES) samen met ondernemers, bewoners, logistieke- en bouwbedrijven, gemeente en andere belanghebbenden vorm en inhoud te geven. Enkele sleutelfiguren over hun ambitie. Inmiddels hebben 22 bedrijven en belangenorganisaties de Akte van Ambitie ondertekend.

Initiatiefnemers

Logo's samenwerkende bedrijven SPES

Voor binnenstad partners en bewoners

Jelle Ummels
Projectleider Gebiedsgerichte aanpak & Binnenstad

Voor logistieke partners

Mark Luikens
Projectleider Logistiek
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar