Ga direct naar het artikel

Stop & Drop-plaatsen op de Markt en het Vrijthof bieden horecagroothandels ruimte om elektrisch te koelen

De gemeente Maastricht ontwikkelt samen met het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar een breed pakket aan maatregelen, producten en diensten om o.a. de logistieke bereikbaarheid van bedrijven en het stadscentrum te verbeteren en de gezamenlijke klimaatdoelstelling om vanaf 2050 klimaat (CO2-)neutraal te zijn, te realiseren. Medio maart bieden we enkele horecagroothandels de mogelijkheid om hun koelmotoren op de Markt en het Vrijthof aan te sluiten op ondergrondse stroomvoorzieningen. Dan kunnen ze elektrisch koelen en gaat de dieselmotor uit. De locaties zijn samen met diverse belanghebbenden bepaald en liggen binnen een straal van 250 meter van de bestemming. Het werken met vaste afleverpunten leidt tot minder overlast van lossende voertuigen op straat, minder voertuigkilometers binnen de stad en minder uitstoot (zoals CO2, fijnstof en geluid).

Doe mee! Zo werkt het:

Heb je interesse om als leverancier gebruik te maken van deze stroomvoorziening voor de koelmotor? Check dan hier of je voldoet aan de voorwaarden en meld je per mail aan als potentiële deelnemer. Na goedkeuring van je aanvraag en ondertekening van de Overeenkomst kom je mogelijk ook in aanmerking voor de Bijdrageregeling als tegemoetkoming in de stroomkosten. Er kunnen bij aanvang vijf leveranciers deelnemen.

Dit moet je doen:

Na goedkeuring van alle documenten dien je een aanvraag bij de Gemeente Maastricht in voor het verlenen van ontheffing. In dit formulier vul je op pagina 3 de vraag "ander verzoek, nader te omschrijven"  en "omschrijving van het doel en de noodzaak voor verlenen ontheffing (soort activiteiten)" in.

Tevens word je uitgenodigd om de chauffeur(s) deel te laten nemen aan een instructie over het juiste gebruik van de stroomvoorzieningen.

Na afloop van de instructie tekent de chauffeur voor ontvangst van de benodigde tools voor een juiste bediening van de installaties.

Tussentijds neem je deel aan evaluaties en horen we graag jouw ervaringen!

Laden lossen Bidfood Vrijthof Maastricht

Wijziging looptijd Bijdrageregeling Stop en Drop Horeca Maastricht 2020

Gelet op de huidige omstandigheden inzake het coronavirus heeft de Programmamanager besloten een aantal wijzigingen door te voeren voor de Bijdrageregeling Stop en Drop Horeca Maastricht 2020. Zo wordt de looptijd van de bijdrage opgeschort van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020 en zijn er wijzigingen doorgevoerd in het toepassingsgebied.

Als startdatum hanteren we de datum waarop de Programmamanager een beslissing neemt over de toekenning, conform artikel 8 lid 1. Conform artikel 4 lid 3 bedraagt de looptijd van de bijdrage maximaal 26 weken vanaf het moment van toekenning en eindigt te allen tijde met ingang van 31 december 2020.

De wijzigingen zijn in onderstaande documenten te vinden: Aangepast aanmeldformulier Stop & Drop en Aangepaste bijdrageregeling Stop & Drop.

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar