Ga direct naar het artikel

Over ons

Over programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar

Sinds eind 2019 werken onder de vlag Zuid-Limburg Bereikbaar overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten samen aan een blijvende bereikbaarheid en minder autogebruik in de regio. We stimuleren structureel ander reisgedrag voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Ook werken we aan slimme en duurzame logistieke oplossingen.

Het programmabureau is in 2010 opgericht om te zorgen voor minder automobiliteit, met name onder forenzen. Grote infrastructurele projecten, zoals het nieuwe verkeerssysteem met een tweelaagse tunnel voor de A2 in Maastricht en een nieuw tracé voor de Noorderbrug, vormden de aanleiding.

Inmiddels staat in het uitvoeringsprogramma niet alleen bereikbaarheid en doorstroming, maar ook duurzame mobiliteit centraal. Zo dragen we bij aan een gezond woon- werk- en leefklimaat. 

De activiteiten van het programmabureau worden gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en een veertigtal grote werkgevers in Zuid-Limburg.

Slimme en duurzame mobiliteit in Zuid-Limburg

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar werkt samen met overheden, werkgevers, ondernemers, mobiliteitsaanbieders, belangenorganisaties en kennisinstituten. Ga voor meer informatie over partners, werkwijze, projecten en producten naar zuidlimburgbereikbaar.nl.

Aanpak

Het Programmabureau werkt volgens de volgende lijnen:

Werkgeversaanpak

We helpen Zuid-Limburgse werkgevers met duurzame mobiliteitsoplossingen. Het programmabureau begeleidt werkgevers bij het in kaart brengen en uitvoeren van een concreet maatregelenpakket voor duurzaam ondernemen en goed werkgeverschap.

Lees er alles over op zuidlimburgbereikbaar.nl.

Logistieke aanpak

Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar draagt bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio. We denken graag met je mee over logistieke oplossingen voor het vergroten en vergroenen van de efficiency van je transport, opslag en distributie. Specifiek voor de Gemeente Maastricht werken we voor het bestel- en vrachtverkeer aan de ambitie van een emissieloze binnenstad in 2025.

Lees er alles over op logistiekbereikbaar.nl

Gebiedsgerichte aanpak

Samen met vele partners werkt Zuid-Limburg Bereikbaar aan de bereikbaarheid van stad en regio. Mobiliteitsmaatregelen gaan niet alleen files tegen, ze zorgen ook voor CO2-reductie en voor een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Zo dragen we bij aan de ambities uit het Klimaatakkoord, de provinciale Mobiliteitsvisie en lokaal beleid. En bundelen we krachten om de Omgevingsvisie gericht mee uit te voeren. Met de gebiedsgerichte aanpak voeren we bijvoorbeeld in Maastricht een deel van de maatregelen uit van het coalitieakkoord van de Gemeente Maastricht. Als blijkt dat gebiedsgericht werken een beproefde aanpak is, kunnen we deze ook inzetten voor andere gebieden in Zuid-Limburg.

Lees er meer over op zuidlimburgbereikbaar.nl/GGA.

Wie is wie bij het programmabureau?

Een overzicht van alle medewerkers die actief zijn voor Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar vind je op de corporate website.

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar