Ga direct naar het artikel
9 februari 2021

Transport van afval over water, samenwerking is essentieel!

Op 4 februari organiseerde Topsector Logistiek een online bijeenkomst over Afval over water. Na afloop van de bijeenkomst gaven de aanwezige bedrijven Attero, Irado, L’Ortye, Renewi, CBRB, CTT en van Berkel Logistics aan binnenkort een intentieverklaring te tekenen waarin ze afspreken om samen de slag te maken naar duurzamer vervoer van afval over water. Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt bedrijven bij de stappen die nodig zijn om te komen tot dit soort samenwerkingen en helpt bedrijven vakkundig én kosteloos op weg naar het vervoer over water.

Afspraken vastleggen

Tijdens de online bijeenkomst concludeerden de aanwezige bedrijven dat overgaan naar het vervoer over water bij complexe ketens als afvalstromen alleen maar succesvol kan zijn als er een lange termijnvisie is en als de betrokken partijen nauw samenwerken. Met het tekenen van de intentieverklaring willen ze deze afspraken vastleggen.

Subsidieregeling Modalshift

De online bijeenkomst Afval over water stond in het teken van informeren en enthousiasmeren van het vervoer van afval over water. De sessie werd georganiseerd door de Provincie Limburg en Topsector Logistiek. Naast de oproep voor samenwerking, riep ketenregisseur Dirk-Jan de Bruijn van het ministerie van I&W/Rijkswaterstaat ook op om gebruik te maken van subsidie, zoals de modalshift-regeling van het ministerie en de in de maak zijnde regeling voor kademuren.

Voordelen transport over water

Logistiek makelaar Miranda Volker is blij met de intentieverklaring: “Transport over water biedt grote voordelen voor het vervoeren van vrijwel alle producten. Het is betrouwbaar, betaalbaar, efficiënt en geeft een forse CO2-reductie. Samen leveren de ondertekenaars zo een significante bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.” 

Intentieverklaring

Meer informatie?

Miranda Volker
Logistiek Makelaar
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar