Ga direct naar het artikel
8 juni 2020

Terugblik op start voorbereiding invoering Zero Emissie Stadslogistiek

Centrale vergadering met livestream
Gert Jan Krabbendam livestream 3
Louis Prompers livestream 3
Helaas geen persoonlijke ontmoetingen. Door corona moesten de ruim 25 deelnemers aan de eerste bijeenkomst voor ZES online ‘samen komen’. Daarvoor is een ‘centrale cockpit’ nodig voor sprekers en technici (zie bovenstaande foto, links). De sprekers verschijnen op het scherm van de deelnemers thuis of op kantoor.

Ondernemers, inwoners en belangenorganisaties deden op 4 juni mee aan een eerste online-bijeenkomst om eind dit jaar te komen tot een implementatieplan voor efficiënter, duurzaam en betaalbaar bestel- en vrachtverkeer in het stadscentrum. “Zero Emissie Stadslogistiek is niet een zaak enkel van logistieke bedrijven  of  overheid of ondernemers. Willen we slagen hebben we gezamenlijke slagkracht nodig en moeten we zoeken naar een totaalaanpak voor economie, leefbaarheid en milieu.”

Dat is de stip op de horizon die Gert-Jan Krabbendam en Louis Prompers tijdens het webinar schetsten. De wethouder met o.a. duurzaamheid en mobiliteit in zijn portefeuille heeft Louis Prompers de opdracht gegeven vanuit de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar een implementatieplan te maken voor Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in samenwerking met zoveel mogelijk direct betrokkenen. Prompers is directeur van het programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar. De stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is een van de projecten van het programmabureau.

Gezond stadscentrum en economische vitaliteit     

De vertegenwoordigers van bedrijven, inwoners en belangenorganisaties die meedoen, willen werken aan een gezond en aantrekkelijk stadscentrum en aan economische vitaliteit. Een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn, zorgt voor vele voordelen waaronder een betere luchtkwaliteit, minder geluid, een betere bereikbaarheid.  ZES past binnen de gemeentelijke opgave om de transitie naar duurzame energie te stimuleren. Een strakke planning is vereist omdat belanghebbenden zoals bedrijven vier jaar nodig hebben om hun wagenpark en bedrijfsvoering aan te passen. Bovendien staat de planning onder druk door de gevolgen van de huidige (gezondheids)crisis.

Op basis van eerder genomen besluiten (GDZES en BO-MIRT) en ingezet beleid en onder leiding van deskundigen worden via verschillende werkgroepen komende tijd in kaart gebracht op welke manier ZES uitgevoerd kan worden en welke stappen daarvoor nodig zijn. Dat resulteert in een concreet implementatieplan. De uitvoering sluit aan bij landelijke kaders voor aanpak, kennisdeling (SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek SPES) en wet- en regelgeving. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad een besluit te nemen over het implementatieplan.

Gezamenlijke aanpak  

Binnenstadpartners die meedoen zijn o.a. Centrummnagement Maastricht, Maastricht Marketing, Vereniging Ondernemers Centrum, Ondernemend Wyck, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht, Samenwerkende Hotels Maastricht, afvaardiging bewoners binnenstad, Maastricht for Climate, Universiteit Maastricht, Milieudefensie (voorheen Kloar Loch), Fietsersbond, Stichting Sphinxkwartier, Samenwerkende Industrieën Maastricht, MKB Limburg regio Maastricht. MECC Maastricht, en CNME (Centrum voor Natuur en Milieu Educatie). Logistieke partners zijn o.a. Evofenedex/TLN, Binnenstad Service Maastricht, DHL Parcel en DHL express, SimplyMile, Sligro, Hanos, Bidfood, Daily Fresh, Becker Royen, Nedlin Linnegoed.

Zorgen

De deelnemers willen een verantwoordelijkheid nemen en meedoen. Maar zorgen zijn er ook. Gaan we het strakke tijdpad halen? Komen we tot overeenstemming? Hoe gaan we om met de huidige problemen in de binnenstad nu alles is ingericht op 1,5 meter? Afgelopen Pinsterweekend en daarvoor Hemelvaart hebben laten zien, hoe het is als de winkels en de horeca weer open zijn. Hoe we goed moeten samenwerken om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van de (beperkt) beschikbare publieke ruimte. Veilige, slimme en duurzame mobiliteit is en wordt steeds belangrijker. Apart van de voorbereidingen voor ZES zijn ondernemers, gemeente en Maastricht Bereikbaar in overleg om te kijken hoe bevoorrading van horeca en winkels anders aan te pakken. Doel is bezoekers zo vroeg ruim baan te geven in de binnenstad. En zo te gaan werken aan het spreiden van bezoekersstromen.

Komende weken zullen volgende bijeenkomsten plaatsvinden. Ook deze komen op de website te staan.

Verslag webinar/startoverleg Zero Emissie Stadslogistiek Zuid-Limburg Bereikbaar 4 juni 2020
Presentatie Startoverleg Zero Emissie Stadslogistiek Binnenstad/Logistieke partners
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar