Ga direct naar het artikel
16 juli 2020

Ronde tafel bijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek met logistieke partners

Groepsfoto Ronde Tafel Zes Muziekgieterij
Zes Ronde Tafel Bijeenkomst Muziekgieterij

Na de online startbijeenkomst op 4 juni, waren de deelnemers aan de ronde tafel bijeenkomsten op 7 juli maar wat blij deze keer live met elkaar te kunnen overleggen.

Afgelopen 7 juli hebben twee ronde tafel bijeenkomsten plaatsgevonden om het implementatieplan in wording voor Zero Emissie Stadslogistiek te bespreken. Eén tafel voor binnenstadpartners en bewoners en één tafel voor logistieke partners. ZES gaat over het gezamenlijk werken aan ‘vergroening’ van alle bestel- en vrachtverkeer in het stadscentrum. Zero staat voor géén uitstoot aan de uitlaat. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van de deelnemers aan de ronde tafel bijeenkomst voor logistieke partners?

De logistieke partners onderschrijven dat duurzame, emissieloze stadslogistiek een gezamenlijke opdracht is voor logistieke bedrijven, ondernemers en overheid. Sommige zijn al goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en vertellen elkaar over de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek tussen Rijk, gemeente en marktpartijen en het landelijk klimaatakkoord dat de gemeente Maastricht als één van de 30 tot 40 grootste steden oproept om stappen te zetten voor de invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in 2025. ZES past binnen de gemeentelijke opgave om de transitie naar duurzame energie te stimuleren. De logistieke partners zijn het met elkaar eens: de vraag is niet meer of maar hoe wij gezamenlijk aan de slag gaan met Zero Emissie Stadslogistiek. De weg naar 2025 kunnen we nu nog gezamenlijk inrichten. We kunnen daarbij rekening houden met milieu, leefbaarheid én economische belangen. Laten we kansen bundelen. Er gebeuren al mooie, voorzichtige eerste stappen. Denk aan de gemeentelijke omgevingsvisie, het werken aan een optimalisering van levertijden/venstertijden in het centrum, de inzet van vrachtfietsen in plaats van bestelbussen en vaste laad- en losplekken voor milieuvriendelijke bevoorrading aan restaurants en cafés in de binnenstad via zogenaamde Stop & Drop locaties.

Specifieke aandachtspunten en ambities

De logistieke partners hebben ook specifieke aandachtspunten en ambities. Centrum Management vindt aansluiting tussen stad en logistiek erg belangrijk zodat Maastricht een gastvrije stad kan blijven. Duurzame stadslogistiek moet het antwoord worden op ongewenste ontwikkelingen voor de toekomst van de binnenstad.                                 

Woningcorporatie Woonpunt wil met de bussen van de servicedienst ook meedoen aan een duurzame toekomst op een bedrijfseconomische manier. Bouwbedrijf Maasveste Berbenbouw wil met Zero Emissie Stadslogistiek o.a. meer concreet inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor Evofenedex is de samenwerking met ondernemers essentieel. De vervoersorganisatie zoekt vooral ondernemers die mee willen doen. En stelt dat innovators ook moeten kunnen verdienen. De bereidheid om te investeren is er maar de business case moet realistische en haalbaar zijn.

Binnenstad Service Maastricht is onderdeel van Goederenhubs Nederland en is al zo’n tien jaar een collectief ontvangst- en verzendmagazijn voor winkeliers en andere organisaties in de binnenstad. Hun ervaringen tonen aan dat het voor ondernemers best moeilijk is hun goederenstromen anders te gaan organiseren dan men al jaren gewend is. Elkaar inspireren en samenwerken is essentieel om veranderingen door te voeren. Samenwerking is ook voor UTS Bernardt belangrijk. De specialist in logistieke vraagstukken en verhuisprojecten doet mee omdat ze duurzame stadslogistiek als een opgave voor de hele keten zien.

Bidfood hamert op samenwerken aan duurzaamheid op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. De expert in foodservice en horeca zet er op in dat nu ook Maastricht klaar is voor een volgende stap richting duurzame stadslogistiek. Hun ervaringen elders in den landen tonen aan dat één leverancier niets kan betekenen. Maar … een samenwerking tussen een aantal leveranciers kan hele veranderingsprocessen in gang zetten. Zo hebben zij in Den Bosch ervaren.                                      

Daily Fresh Foods roept de collega toeleveranciers aan de horeca op om samen te werken aan het harmoniseren van laad- en lostijden. In hun ervaring vinden horeca ondernemers het lastig om vooruit te plannen en plaatsen ze regelmatig spontaan extra bestellingen. Hanos en Becker Royen herkennen zich in het geschetste beeld en voegen toe dat de klant koning is en die klant lijkt nog niet toe te zijn aan het efficiënter regelen van bevoorradingen. Meer efficiency in goederenstromen is een vereiste om op een zinvolle manier best dure zero emissie voertuigen te laten rijden. Tel daarbij de technische beperkingen op van de actieradius van elektrische voertuigen en menige ondernemer trekt een financiële conclusie ‘nog even niet’.

Hoe versnellen?

Al discussiërende zitten de deelnemers op een lijn: eerst bewegen dan doorpakken. Samenwerking opzoeken tussen logistieke partners en hun klanten. Volumes bundelen. Noodzaak van een duurzame aanpak letterlijk echt voelen en zien en dan een passende business case maken. En waarom kan de overheid geen versnelling afdwingen door bijvoorbeeld een efficiënte route in de binnenstad aan te wijzen? Zorg voor een stok achter de deur en stel bijvoorbeeld vast dat bevoorrading nog maar op drie dagen per week mag. Of wijs een pilot aan bijv. voor het Vrijthof en werk die verder uit.

Tip voor overstap op elektrisch rijden

Vanuit Zuid-Limburg Bereikbaar (ZLB) volgt nog een tip aan de deelnemers. Vanaf januari 2021  is subsidie verkrijgbaar op bestelvoertuigen. Laat via ZLB een scan uitvoeren om in kaart te brengen of elektrisch rijden in jouw bedrijfssituatie mogelijk is en of de investering zich in CO2-uitstoot en euro’s laat terugverdienen.

Zero-emissie-zone           

Met de deelnemers aan de ronde tafel bijeenkomst wordt ook het instellen van een zero-emissie-zone besproken. De landelijke overheid heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om vanaf 1 januari 2025 een zero-emissie-zone in te stellen volgens nationale kaders die voor iedere gemeente hetzelfde zijn. Dat vraagt om forse investeringen van ondernemers en overheid. Denk aan de aanschaf van bestel- en vrachtauto’s die niet meer rijden op benzine, diesel of lpg en aan extra faciliteiten voor elektrische laadinfrastructuur in de binnenstad. Daarom gaat bij het implementatieplan voor het invoeren Zero Emissie Stadslogistiek ook veel aandacht uit naar ondersteunende en stimulerende maatregelen in aanloop naar de invoering van een zero-emissie-zone in 2025. De logistieke partners onderschrijven de gepresenteerde werkvariant voor een zero-emissie-zone. Aandachtspunten zijn er ook. Technische voertuigen stellen bijvoorbeeld andere eisen aan laadinfra. Misschien moet er wel een goederenhub komen met een soort taxi-regeling voor de bouw. Bouwbedrijven nemen nu zwaar materieel mee tot op locatie. Goede laadinfra is sowieso van levensbelang.

De logistieke partners constateren dat er nog veel werk aan de winkel is. Tegelijkertijd ervaren ze elkaars enthousiasme: niet afwachten op nieuwe wettelijke regelingen maar gebruik maken van vier jaar voorbereidingstijd richting 2025.

Deelnemers

Ronde tafel Logistiek (en vertegenwoordigers binnenstad)

Binnenstad/retailers:

 • Centrum Management Maastricht
 • Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maastricht (KHN)
 • Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM)

Logistiek:

 • Houben duurzame renovatie
 • Paulissen Bakkerijen
 • Rions Riooltechniek
 • Maasveste Berben Bouw
 • Woningcorporatie Woonpunt
 • Ondernemersvereniging Evofenedex
 • Netwerk van Nederlandse handels en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie.
 • TLN Transport en Logistiek Nederland
 • Binnenstad Service Maastricht
 • ENGIE
 • Nedlin laundry services
 • L’Ortye
 • Woningcorporatie Servatius
 • A.S. Watson
 • UTS Bernardt
 • DHL
 • Hanos
 • Bidfood
 • Sligro
 • Dailyfresh Food
 • Business Post Zuid Limburg (BPZL)
 • Renewi afvalverzameling
 • Vleugels Fietskoeriers
 • Goederenhubs
 • UTS Bernhardt Verhuizer
 • Van Vliet Transport
 • Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME)
 • Smeets Bouw
 • Lekkerland
 • Suez
 • Gilissen Installatietechniek
 • Bidfood 
 • Het Vitamientje - groente en fruit
 • RD4

Meer weten? Zie ook ‘Ronde tafel bijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek met binnenstadpartners en bewoners’. 

Proces in een oogopslag

Presentaties, verslagen en rapporten. Hier aan worden binnenkort ook de verslagen van de twee ronde tafel bijeenkomsten op 7 juli 2020 toegevoegd.

Veel gestelde vragen en begrippenlijst waaronder de verschillen tussen een zero-emissie-zone (geen uitstoot aan de uitlaat van alle bestel- en vrachtverkeer in de binnenstad en gericht op energietransitie) en een milieuzone (oude dieselmotoren en van alle automobilisten uit de stad weren ten gunste van betere luchtkwaliteit.)

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar