Geen 14.000 vrachtwagens
maar suikerbieten per schip door Limburg