Ga direct naar het artikel
18 februari 2019

Mobiliteit én leefbaarheid gaan hand in hand

Maastricht Bereikbaar en haar partners hebben in het jaarprogramma voor 2019 afspraken gemaakt om te werken aan toekomstgericht reizen voor bezoekers van de stad Maastricht, inwoners, werkgevers en hun medewerkers. De contouren van de eerste projecten waar mobiliteit én leefbaarheid voor een gastvrije binnenstad hand in hand gaan zijn inmiddels zichtbaar.

Van stad en regio goed bereikbaar houden tijdens de aanleg van de A2-tunnel en de nieuwe Noorderbrug maken we nu een volgende stap. Gert-Jan Krabbendam voorzitter van de stuurgroep Maastricht Bereikbaar en wethouder van de gemeente Maastricht, legt uit: “Onze ambities reiken verder. Bezoekers zijn inmiddels vertrouwd met reisinfo via maastrichtbereikbaar.nl. Een belangrijke volgende stap is nu om het verkeer duurzamer te maken, om zo niet alleen de bereikbaarheid verder te verbeteren, maar ook de leefkwaliteit en luchtkwaliteit te optimaliseren.” 

Slimme bevoorrading horeca

Samen met Hanos, Sligro, Daily Fresh Food, Bidfood en Becker-Royen werken we aan een schonere en stillere bevoorrading van de horecaondernemers aan het Onze LieveVrouweplein, Vrijthof en Markt in Maastricht.De geparkeerde vrachtauto’s met nu nog draaiende dieselmotoren voor de koeling zijn tegen de zomer aangesloten op elektriciteit. De locaties van deze stroomvoorzieningspunten worden in afstemming met de gemeente, bewoners en ondernemers bepaald. 

Transport e-bike

Een andere mogelijkheid om de horeca schoon en stil te bevoorraden is via een e-cargo bike. Ondernemers kunnen twee weken gratis de elektrische bakfiets van Maastricht Bereikbaar proberen voor hun bedrijf. Kijk voor alle mogelijkheden op www.logistiekbereikbaar.nl.

Slimme inzameling afval

In het stadsdeel Wyck van Maastricht wordt onderzocht hoe het commerciële afval slimmer kan worden opgehaald. Broodnodig, aangezien winkeliers, horecaondernemers en inwoners hun afval nu nog gescheiden en apart aanbieden en veel ondernemers zelfs hun eigen afvalinzamelaar hebben. Samen wordt bekeken hoe logistieke stromen te bundelen en hoe te gaan werken met minder afvalinzamelaars.

Fietsaanpak Maastricht krijgt vervolg

Een andere manier van bevoorrading. Een andere manier van afvalinzameling. Anders gaan denken en doen ten gunste van mobiliteit en leefbaarheid in de binnenstad is een proces van lange adem. Zo ook ander fietsgedrag. Vorig jaar heeft Maastricht Bereikbaar in opdracht van de gemeente Maastricht een informatie- en bewustzijnscampagne gevoerd om de fietsoverlast op het stationsplein te verminderen en het gebruik van de nieuwe ondergrondse stalling te vergroten. De combinatie van voorlichting, inzet van fietscoaches en tenslotte handhaving heeft goed gewerkt. Deze aanpak krijgt ook in 2019 een vervolg. Daarnaast wordt vanaf 1 maart gestart met de voorbereidingen voor een fietsaanpak in de Helmstraat en de Kattenstraat. Omdat iedere plek anders is, wordt per locatie bekeken welke oplossingen er zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Gedragsverandering vraagt om continue aandacht.

Désirée Florie
Projectleider communicatie
Elke twee weken ontvangen meer dan 15.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief