Ga direct naar het artikel
Maak De Beweging Groen

Verder met slimme logistiek

in Zuid-Limburg

Met de logistieke aanpak zet Zuid-Limburg bereikbaar in op minder en schoner gereden kilometers. Bedrijven gericht op goederenvervoer, stedelijke distributie of bouwlogistiek maken samen met de logistiek makelaar van ZLB een analyse van de eigen logistieke stromen en desgewenst ook een plan van aanpak voor het verduurzamen van de werkwijze.

Een actueel aandachtspunt is Zero Emissie Stadslogistiek. In Maastricht wordt gewerkt aan een implementatieplan. Andere steden en bedrijven in Zuid-Limburg kunnen gebruik maken van de opgedane kennis

Wat is Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht en hoe gaan we het realiseren?

Zero Emissie Stadslogistiek Maastricht (ZES) heeft als doel het behouden van een veilig, gezond en aantrekkelijk stadscentrum én economische vitaliteit voor een toekomstbestendige stad.

Schoner transport

Door de Corona-pandemie is het besef van de waarde van onze publieke ruimte nog sterker geworden. ZES  betekent de invoering van een ZE zone in 2025, dus schoner transport, maar vooral ook een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer dat in het stadscentrum moet zijn. Want dat kan slimmer en beter: door nu al anders te organiseren, met financiële prikkels en initiatieven die de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen bevorderen. Slimme logistiek kan de ondernemer ook winst opleveren.

Schone lucht, beter bereikbare en veilige binnenstad

ZES leidt uiteindelijk tot een binnenstad waar het nog beter toeven, leven en ondernemen is. ZES zorgt voor schone lucht, een beter bereikbare en veilige binnenstad en draagt uiteindelijk ook substantieel bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot (1,7 % van het landelijke totaal). Een kosten- en batenanalyse komt uit op een maatschappelijke winst van € 25 miljoen na aftrek van de benodigde investeringen.

De conclusie van de participatieronde met (vertegenwoordigers) van ondernemers, inwoners, logistieke bedrijven en belangenorganisaties, is: niet 'of' we aan de slag gaan met Zero Emissie Stadslogistiek en de Zero Emissie zone maar vooral 'hoe'.

Aan de slag

Bekijk de logistieke oplossingen die jou als ondernemer kunnen helpen bij het verduurzamen van de logistiek in jouw bedrijf.

Luc Paulissen over slimme logistiek
Met boerenverstand kom je ook al een heel eind!
Lees meer
Nol Beckers over slimme bevoorrading
Binnenstadservice Maastricht zorgt voor een enorme tijdswinst, voor een paar tientjes per maand
Lees meer
Elektrische vrachtwagen voor Meulenberg Transport
We geven als ‘oud’ bedrijf graag het goede voorbeeld
Lees meer
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, effectieve logistieke aanpassingen en verhalen over duurzame en slimme logistiek.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Logistiek Bereikbaar